Съобщения

991-ratio-deca-plodove-zelenchuci

Предприети извънредни действия  за разпределение на продуктите по програмите
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ между децата в ДГ “ Детелина“

Предварителна подготовка на ДГ „Детелина“

  • Проучване на желанието на всеки родител (желае ли да получи хранителен пакет за своето дете, или да го предостави на други социално слаби деца от ДГ).
  • Предстои съобщаване на дата и час, в която родителят трябва да посети ДГ за получаване на продуктите
  • При разговор с родителите представителите на детската градина уведомяват за здравните изисквания при извънредно положение, които е задължително да се спазват при контакт

Информацията , събрана при предварителната организация в детската градина, ще послужи за разпределение на излишните хранителни пакети за децата от социално слаби семейства, само с едно посещение на родител в ДГ.
Функцията на ДГ е създаване на организация при раздаването. Самото раздаване ще се извършва от служителите на детската градина, които разполагат със здравни книжки.
Процесът по раздаване на продуктите ще започне на 05.05.2020 г. , след допълнителна информация за час на доставка.