Информация

Документи:

Политика за поверителност на личните данни

в ДГ „Детелина“ – град Поморие – Политика за поверителност на личните данни

 

Покана за преизбиране не обществен съвет към детската градина – Покана

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата – Правилник Обществен съвет