За нас!

Здравейте, скъпи деца и родители!

Детска градина „Детелина“ се намира в гр. Поморие.  Построена съобразно всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.

Детската градина е построена през м.август 1990 год. и  се  помещава в   две сгради /основна и филиал/,  към които на по-късен етап има построени два корпуса – на два етажа и  на три. Има десет градински групи /за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас/ и една яслена /за деца на възраст от 1 до 3 години/. Групите са сформирани по възраст.
Условията за образование и възпитание в детската градина са много добри. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение. За психологическия,  физически комфорт  и удобство на децата се грижат учители, специалисти и помощен персонал.